Sigorta Aracılık Hizmetleri

DASK Hizmetleri

Can ve mal kayıplarına yol açan doğal afetler için kurulan Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) güvencesiyle; deprem nedeniyle oluşacak yangın, infilak ve yer kayması hasarlarının binanıza vereceği maddi zararları teminat altına almak için yaptırılan zorunlu bir sigorta poliçesidir.

Kasko ve Trafik Sigortası

Trafik sigortası aracınızın üçüncü şahıslara vereceği maddi ve bedeni zararları teminat altına alan yaptırılması zorunlu bir sigortadır. Aracınız ve kendinizle ilgili zaraları karşılamak için kasko ile kendinizi güvence altına alınız.

Konut-İşyeri Sigortası

Konutunuzu ve isteğe bağlı olarak içinde yer alan eşyalarınızı yangından hırsızlığa ve su baskınına kadar birçok riske karşı güvence altına almak için kullanılan sigorta türüdür.

Bireysel Emeklilik Sistemi

Bireysel Emeklilik Sistemi, bireylerin emeklilik dönemlerinde daha rahat yaşayabilmeleri, gelir elde ettikleri dönemdeki hayat standartlarını emeklilik dönemlerinde de koruyabilmeleri ve ihtiyaç duyacakları ek harcamalarını karşılar.

Sağlık Sigortası

Sahip olduğunuz en değerli varlığınız öncelikle kendi sağlığınızdır. Hastalık ya da ölüm durumunda sigortanın yardımını sağlayan sigorta anlaşması.

Mesleki Sorumluluk Sigortası

Mesleklerin, mesleki uygulamaları sırasında oluşacak hatalar nedeniyle, tazminat ödemeleri gerektiğinde kullanılmak üzere sigorta şirketleri tarafından yapılan sigorta türüdür.